امنیت اپلیکیشن

    تامین امنیت اپلیکیشن از مهمترین موضوعات در مراحل مختلف ساخت اپ موبایل می باشد. کدنویسی اصولی در لایه های مختلف و رمزگذاری آنها از راهکارهای ارتقا امنیت اپلیکیشن می باشد.