اپلیکیشن سفارش غذا

    محبوبیت اپلیکیشن سفارش غذا در ایران مشهود می باشد و استارت آپ های زیادی با ساخت اپلیکیشن سفارش غذا کسب و کار خود را گسترش و توسعه داده اند.