اپلیکیشن سلامت روان

    اپلیکیشن سلامت روان از نمونه های تاثیرات مثبت تکنولوژی بر علم پزشکی می باشد. طراحی اپلیکیشن سلامت روان کمکی برای بالا بردن سلامت اجتماعی و روحی کاربران موبایل است.