اپلیکیشن معماری

    با ساخت اپلیکیشن معماری ابعاد جدیدی به رشته طراحی و معماری اضافه شده است. تکنولوژی های بکار رفته در اپلیکیشن معماری در نوع خود از جدیدترین و پیشرفته ترین امکانات هستند.