برون سپاری ساخت اپ

    ورود کار فریلنسری به دنیای ساخت اپ باعث شده است که بسیاری برای اتمام پروژه های خود اقدام به برون سپاری ساخت اپ نمایند. برون سپاری ساخت اپ راهکاری مناسب برای اشتغال زایی می باشد.