تکنولوژی هوشمند گوگل

    تکنولوژی هوشمند گوگل در تعداد زیادی از برنامه های ساخته شده توسط این شرکت بکار رفته است که از نمونه های آن می توان به تکنولوژی هوشمند شناسایی چهره اشاره نمود.