ساخت اپلیکیشن

    آموزش ساخت اپلیکیشن و برنامه نویسی از ملزوماتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا در مقاطع تحصیلی ابتدایی انجام می شود. شرکت اپل برای آموزش ساخت اپلیکیشن دروس آنلاینی را در سایت خود قرار داده است.