ساخت اپلیکیشن با React

    برنامه نویسی اندروید و ساخت اپلیکیشن با React از روش های پیشرفته ساخت اپ می باشد. بسیاری از توسعه دهندگان ساخت اپلیکیشن با React را به دیگر روش های ساخت ترجیح می دهند.