سرویس های ابری

    با گسترش صنعت ساخت اپلیکیشن و ورود تکنولوژی اینترنت اشیا به زندگی روزانه ما، برای ذخیره حجم زیادی از اطلاعات نیاز به سرویس های ابری می باشد. سرویس های ابری مانند یک هارد مجازی با ظرفیت بالا می باشند.