طراحی لوگو اپلیکیشن

    طراحی لوگو اپلیکیشن موضوعی حساس در ساخت اپلیکیشن موفق می باشد. بسیاری از اپلیکیشن با طراحی لوگو اصولی و جذاب توانسته اند در نگاه اول مخاطب را جذب کنند.