طراحی UI

    طراحی UI بخش مهمی از مراحل طراحی اپلیکیشن می باشد. بسیاری از اپلیکیشن ها با وجود برنامه نویسی اصولی و فقط با رعایت نکردن اصول طراحی UI با شکست مواجه شده اند.