هزینه ساخت اپلیکیشن

    هزینه ساخت اپلیکیشن با توجه به تجربه، مهارت و دانش تیم توسعه دهنده اپلیکیشن موبایل می تواند مقادیر متفاوتی باشد. به عنوان مثال هزینه ساخت اپلیکیشن های آنلاین بسیار پایینتر از اپلیکیشن های Native می باشد.