هوش مصنوعی

    هوش مصنوعی یا (AI) در ساخت بسیاری از اپلیکیشن های هوشمند کاربرد دارد. برای مثال برای تشخیص چهره از تکنولوژی هوش مصنوعی در طراحی اپلیکیشن استفاده می شود.