واقعیت افزوده

    واقعیت افزوده (AR) از پیشرفته ترین تکنولوژی ها در ساخت اپلیکیشن می باشد. طراحی اپلیکیشن دکوراسیون با تکنولوژی واقعیت افزوده بر جذابیت و کارایی اپلیکیشن می افزاید.