واقعیت مجازی

    تکنولوژی واقعیت مجازی نقش اساسی در پیشرفت صنعت ساخت موبایل دارد. با تکنولوژی واقعیت مجازی می توان امکانات زیادی را به اپلیکیشن های حرفه ای اضافه نمود.