پلتفرم اندروید

    فریم ورک طراحی اپلیکیشن در پلتفرم اندروید و iOS متفاوت می باشد. برای نمونه فریم ورک flutter برای توسعه نرم افزارها در پلتفرم اندروید استفاده می شود.