پلتفرم iOS

    با طراحی اپلیکیشن در پلتفرم iOS می توان جذاب ترین اپلیکیشن ها را در اپ استور منتشر نمود. swift جدیدترین زبان برنامه نویسی در پلتفرم iOS می باشد.