گرافیک اپلیکیشن

    برای ارتقا کارایی و جذابیت های تصویری اپلیکیشن توجه به گرافیک اپلیکیشن امری ضروری است. گرافیک اپلیکیشن شامل اصول طراحی رابط کاربری تا طراحی لوگو اپلیکیشن می شود.