اپلیکیشن مدیریت ارتباط با اولیا

گلاسور (نسخه دبیران)

ارتباط معلم با اولیا در کوتاه ترین زمان و بدون روش های فرسایشی پیشین، با بکارگیری تکنولوژی های قابل دسترس همه

  • نسخه iOS

  • اپلیکیشن مدیریت ارتباط با اولیا
  • اپلیکیشن مدیریت ارتباط با اولیا
  • اپلیکیشن مدیریت ارتباط با اولیا

با استفاده از این اپلیکیشن، دبیران محترم می توانند تمامی اطلاعاتی که نیاز است هر یک از اولیا در مورد دانش آموز خود بدانند را در اختیارشان قرار دهند. از این رو شاهد پیگیری و رسیدگی هر چه بیشتر اولیا از وضع تحصیلی دانش آموزشان بوده و همین امر فضایی سالم و کارآمد با بیشترین بازدهی آموزشی را در کلاس برای دبیران فراهم می آورد. همچنین این امکان را برای آن ها میسر میکند تا در هر مکان و زمانی بتوانند به دفتر کلاسی و دانش آموزان خود دسترسی داشته و با صرفه جویی در زمان و بهبود انتقال جزئیات آموزشی کلاس به اولیا، آن ها را بیش از پیش با خود همراه کنند.

 

زبـان توسعه Swift

معماری MVC

وب سرویس RESTful

سوکت نویسی چت آنلاین