اپلیکیشن سرگرمی و بازی

ماموریت هواپیما

اپلیکیشن ماموریت هواپیما نسخه شبیه سازی شده هواپیما آتاری با گرافیک بهتر و به زبان فارسی

  • نسخه iOS
  • دانش بنیان

  • اپلیکیشن سرگرمی و بازی


بازی ماموریت هواپیما شبیه هواپیما آتاری با گرافیک بهتر میباشد. سورس این بازی با درخواست کارفرما به فارسی تبدیل شده و قسمت هایی از بازی تغییر پیدا کرده است.

SpriteKit 2D Game

زبـان توسعه Swift