اپلیکیشن ارز دیجیتال

آی آر کوین

خرید و فروش ارزهای دیجیتال رایج با نرخ معتبر توسط مشترکان درون اپ و بروزرسانی و هشدار نوسانات ارزی

  • نسخه iOS

  • اپلیکیشن ارز دیجیتال

میتوانید بیش از ده ها ارز دیجیتالی رایج را در آی آر کوین بفروشید یا از آی آر کوین خریداری کنید. 

پیاده سازی سیستم تیکتینگ و ارتباط با مشتری

سیستم هشدارهای نوسانات ارزی

نرخ به روز شده ارزهای دیجیتال

 

 

 

زبـان توسعه Node.js

معماری MVC

وب سرویس RESTful