اپلیکیشن خط کش

خطکش AR

اولین اپلیکیشن ایرانی برای اندازه گیری فاصله و مساحت با استفاده از دوربین گوشی آیفون و تکنولوژی AR

  • نسخه iOS
  • دانش بنیان

  • اپلیکیشن خط کش
  • اپلیکیشن خط کش

با استفاده از دوربین گوشی میتواند فاصله را اندازه گیری کند. همچنین این اپلیکیشن می تواند مساحت یک سطح را اندازه گیری و محاسبه کند.

 بهره بری از تکنولوژی واقعیت افزوده (AR)

توسعه قبل از ارائه کیت AR توسط شرکت اپل

سازگار با دستگاه های آیفون و آی پد سازگار
.

زبـان توسعه Swift

استفاده از CoreML

استفاده از تکنولوژی AR