اپلیکیشن دیکشنری

دیکشنری AR

اولین اپلیکیشن دیکشنری در ایران با قابلیت تشخیص نام اجسام با استفاده از دوربین گوشی و تکنولوژی AR

  • نسخه iOS
  • دانش بنیان

  • اپلیکیشن دیکشنری

اولین اپلیکیشن ایرانی که با استفاده از دوربین گوشی میتواند نام اجسام را تشخیص دهد. برای استفاده از این اپلیکیشن کافی است دوربین گوشی را به روی جسم مورد نظر بگیرید و آن را تاچ کنید تا نام آن با بهره گیری تکنولوژی AR به روی آن جسم ثبت شود.

 

زبـان توسعه Swift

استفاده از CoreML

استفاده از تکنولوژی AR