اپلیکیشن حسابداری

هوشمند سازان(نسخه مدیریت)

اپلیکیشن مدیریتی هوشمند سازان برای مشاهده آمار و آنالیز نموداری سیستم حسابداری با ویژگی انتقال اطلاعات درخواستی به کاربر

  • نسخه iOS
  • نسخه Android
  • پنل مدیریت
  • Back-end
  • API

  • اپلیکیشن حسابداری
  • اپلیکیشن حسابداری
  • اپلیکیشن حسابداری
  • اپلیکیشن حسابداری

با توجه به دیتا بیس نرم افزار تحت ویندوز شرکت هوشمند سازان نوشته شده است. با ثبت درخواست توسط نرم افزار، اطلاعات مورد نظر به سمت کاربر اپلیکیشن باز خواهد گشت.

 

 

 

معماری MVC

وب سرویس RESTful

استفاده از سوکت سیگنال آر

طرحی جداول اسکرول پدیر در عرض و طول